Wij zijn in 1995 naar Nederland gekomen,oorspronkelijk afkomstig uit Iran. Mijn vrouw en ik wilden graag de taal leren en zo snel mogelijk in contact Met mensen komen om zo een nieuwe toekomst op te bouwen in Nederland. In 1997 ben ik begonnen met de driejarige kappersopleiding op het koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.De eerste twee jaar heb ik stage gelopen bij Hoepelman Kappers aan de Geldersedam te ’s-Hertogenbosch .Bij hen heb ik het vak geleerd,en ik ben Nico en Marco Hoepelman dankbaar voor wat ze voor me hebben gedaan.MijnVrouw (Marzieh) overigens ook.Zij heeft een belangerijke rol gespeeld in mijn Carriére,ze heeft me altijd gesteund.Ze heeft zelf opnieuw een vierjarige naaicursus gevolgd in Nederland zodat ze een naaiatelier kon beginnen.Dankzij financiële steun van de gemeente ’s-Hertogenbosch konden we de droom van een eigen bedrijf voor Nederlandse begrippen een relatief nieuw concept,twee zaken in een pand realiseren..